Hengelsportvereniging
De Rietvoorn Ool-Herten
BINNEN EEN UURTJE VISSEN?
Vraag HIER de vispas aan!
Home

Morgen loodvrij vissen?

LOODVRIJVISSEN.NL

DIGIPOST

Het bestuur doet haar uiterste best om de leden te informeren over de laatste ontwikkelingen. Zo ontvangen onze leden elk jaar een uitnodiging voor de jaarvergadering. De trend van de laatste jaren is helaas, dat er van alle uitgenodigden, maar een handjevol verschijnt. Daarentegen kost het versturen van de uitnodigingen honderden euro's en vele uren aan kostbare vrije tijd!!

Vanaf 2016 sturen wij geen papieren uitnodigingen meer en gaan we 100% digitaal. Daarbuiten wordt de uitnodiging ook op deze website geplaatst. Is uw e-mailadres bekend bij ons, dan ontvangt u tijdig de uitnodiging in uw postbus. Als u niets wilt missen in de toekomst raadpleeg dan regelmatig onze website, of geef uw e-mailadres aan ons door. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier. Inschrijven op onze nieuwsbrief kan ook. Wij danken u hartelijk voor uw begrip.

Het bestuur

OVER ONS

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951. Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater.
Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen...lees meer
Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm. HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting, 28 oktober 1926, gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.
Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de Grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als Zalm en Zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken. De Roer kan tot de in Nederland zeldzame Vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

 • Het verwerven van loop- en visrechten op die wateren die voor de sportvisserij van belang zijn
 • Het beheer van de visstand
 • Het beheer van het viswater
 • Het verwerven van kennis om een visserijkundig beheer te kunnen voeren
 • Het stimuleren van de hengelvangstregistratie om meer aan de weet te komen over de visstand en de vissoorten
 • De herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren o.a. door biotoopverbetering en het uitzetten van de oorspronkelijke vissoorten
 • Het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd
 • Het bevorderen en instand houden van natuur en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn
 • Het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden die de sportvisserij beoefenen
Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

 • Loop- en visrechten voor de rivier de Roer
 • Loop- en visrechten in de Stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer em Hambeek
 • Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn

Tevens zijn verkrijgbaar:

 • Maasplassenvergunning voor de jeugd
 • VISpas
 • Roervergunning
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk via het secretariaat, met adresgegevens, en dient liefst plaats te vinden vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. lees minder
 • Medicijnresten verstoren waterleven
 • Unieke Waterstand App
 • Word Controleur Sportvisserij!
 • Bijzondere vangst in de IJssel
04 FEB
Medicijnen in Water
Medicijnresten verstoren waterleven Klimaatverandering kent iedereen inmiddels wel. Maar er is ook een andere verandering gaande, die tot nu toe vooral verborgen haar verstorende werk deed. Het gaat om resten van geneesmiddelen die in het water de chemische communicatie op zijn kop zetten.
03 FEB
Waterstanden in Limburg
Download de Waterstand App! Ben jij zo'n crack die weet bij welke afvoer of waterstand het goed vangen is in Limburgse wateren?
Download dan nu de gratis App WaterstandLimburg!
29 JAN
Controleur Sportvisserij
Word Controleur Sportvisserij! Kom ons versterken en word Controleur Sportvisserij. En het is geheel gratis ook nog. Waar wacht je nog op en waan je vandaag als een echte ambassadeur van de Sportvisserij. Voor meer info klik je op de titel hierboven.
28 JAN
Rivier de IJssel
Bijzondere vangst in de IJssel Vele ecologische adviesbureaus doen net als Sportvisserij Nederland vissstandonderzoeken. Hierbij komen regelmatig bijzondere vangsten boven water zoals deze kleine kleine marene uit de Gelderse IJssel.

Word ook controleur!

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken en we tellen thans nog maar één controleur!
Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe cursussen, welke geheel gratis zijn ook nog!
Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen?
Meld je dan aan bij één van de bestuursleden!
Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is?
Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.
Logo FeederTotaal

VISTIP

week 5

In de wintermaanden vissen op witvis is reuze leuk. Met wat maden en een klein beetje donker voer kun je veel prachtige blankvoorns, windes, roofbleitjes en andere vis vangen. Gooi de casters niet weg, maar gebruik ook deze als haakaas of tussen je voertje, want ze verzadigen de vis niet. Donkerrode en drijvende casters kun je pletten en tussen je voer doen. Ze stijgen nu niet meer op en hebben vooral een magische aantrekkingskracht op brasem. De lichtbruine/oranje en zinkende casters zet je op het haakje. Casters zijn goed aas voor grotere exemplaren blankvoorn en brasem.

www.feedertotaal.nl

AGENDA 2016

 • 3 februari Bestuursvergadering
 • 4-5-6 maart VISMA
 • 16 maart Bestuursvergadering
 • 3 april Opruimen oever Maas
 • 4 mei Voorbereiding jaarvergadering
 • 13 mei 90e Jaarvergadering
 • 20 mei ALV Sportvisserij Limburg
 • 8 juni Bestuursvergadering
 • augustus Kermisvissen
 • 24 augustus Bestuursvergadering
 • 12 oktober Bestuursvergadering
 • 28 oktober WIJ BESTAAN 90 JAAR!
 • november Regiobijeenkomst SVL
 • november Stadswateroverleg
 • 23 november Bestuursvergadering
 • 28 december Bestuursvergadering
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

NIEUWS EN MEER

Website

6 jan 2016
Misschien is het u al opgevallen dat enkele pagina's anders zijn. Momenteel ben ik bezig met het vernieuwen en updaten van de gehele website. Uiteindelijk is de gehele website 100% 'mobiel- en tabletvriendelijk' zodat u op elk apparaat van onze website optimaal kunt genieten.

De Webmaster

Vangstenregistratie

5 jan 2016
Tijd om uw Roervangsten over 2015 aan ons door te geven en kans te maken op een waardebon van € 50! U kunt het formulier downloaden onderaan deze website (Registratie Hengelvangst). Een papieren versie is ingesloten bij uw Roervergunning.

2016!

1 jan 2016
Het bestuur wenst u een fijn, gezond, gelukkig en visrijk jaar toe!

Jaarverslag 2014