Goedenavond!

Dit doet een waterkrachtcentrale!

Als groen denkende burger waan je jezelf goed bezig wanneer je stroom afneemt van een energieleverancier die stroom opwekt middels waterkracht. Niets is minder waar!
Bekijk onderstaande foto's van vissen welke aangetroffen zijn tijdens bemonsteringen in de Maas en de Roer.

Wil jij als sportvisser hier niet aan mee doen? Teken dan altijd een petitie aan tegen de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale en kies voor stroom van Eneco HollandseWind ® welke wordt opgewekt door 100% windkracht.

Upgrade vangstenregistratie

Onze webmaster heeft de online vangstenregistratie, bekend onder de naam 'HVR Module', sterk verbeterd. Niet alleen de naam is gewijzigd naar 'HVR Module 3.0' maar er is meer veranderd, kijk maar eens:

 • • Je vangst wijzigen;
 • • Je vangst verwijderen;
 • • Vangsten gerangschikt op jaar;
 • • Gemakkelijk bladeren door pagina's;
 • • Gemakkelijkere invoer door verplichte velden;
 • • Inlog verbeterd en overzichtelijker

Nog geen account? Maak er vandaag nog gratis een aan en help zo de VBC Roerdal met de monitoring van de visstand in de Roer en Hambeek!HVR Module 3.0

Lever je oude lood in!

Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van lood in ons water. Reden voor Visbeheer Commissie Roerdal om hier in Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials zijn zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te dringen.

Lood is namelijk een giftig zwaar metaal. In benzine en verf is lood inmiddels al jaren verboden, jagers schieten met loodvrije hagel en de schutterijen gebruiken loodvangers. Verloren lood bij het vissen kan het water vergiftigen, of met de bagger mee aan land komen. Hier vormt het een gevaar voor bijvoorbeeld moestuinen. Lood is ook giftig voor u als visser, maar ook vooral jonge kinderen en (toekomstig) zwangeren zijn kwetsbaar.

De overheid heeft in 2018 een Green Deal overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat in 2021 loodgebruik door sportvissers met 30% dient te zijn afgenomen en in 2027 geen lood meer wordt gebruikt. Indien dit niet zal zijn gerealiseerd, volgt een wettelijk verbod op verkoop en gebruik van vislood.

De VBC Roerdal organiseert in 2019 een inleveractie van vislood. Dit kan tijdens de afhaaldagen van de vergunning voor 2019 bij uw vereniging. Tevens kunt u gedurende het hele jaar 2019 vislood inleveren bij de hengelsportzaken Euro Tackle - Raadhuisstraat 24 Roermond en JD Floats - Dorpsstraat 71A Melick. Bij inlevering van uw oude vislood ontvangt u gratis één loodvrij gewicht. Bij beide zaken zijn de onderstaande loodvrije gewichten te koop.

Doe mee en vis ook loodvrij in de Roer!

Kijk voor meer informatie op www.loodvrijvissen.nl, daar vindt u een filmpje over dit project onder de rubriek "nieuws". Wilt u meer weten over de gevolgen van vissen met lood? Zoek dan online eens naar de campagne "Let op Lood!" of zoek zelf op "lood en giftig".

Over ons

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951. Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater.
Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen. Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm. HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting, 28 oktober 1926, gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.
Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de Grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als Zalm en Zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken. De Roer kan tot de in Nederland zeldzame Vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

 • Het verwerven van loop- en visrechten op die wateren die voor de sportvisserij van belang zijn
 • Het beheer van de visstand
 • Het beheer van het viswater
 • Het verwerven van kennis om een visserijkundig beheer te kunnen voeren
 • Het stimuleren van de hengelvangstregistratie om meer aan de weet te komen over de visstand en de vissoorten
 • De herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren o.a. door biotoopverbetering en het uitzetten van de oorspronkelijke vissoorten
 • Het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd
 • Het bevorderen en instand houden van natuur en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn
 • Het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden die de sportvisserij beoefenen
Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

 • Loop- en visrechten voor de rivier de Roer
 • Loop- en visrechten in de Stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer em Hambeek
 • Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn

Tevens zijn verkrijgbaar:

 • Maasplassenvergunning voor de jeugd
 • VISpas
 • Roervergunning
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk via het secretariaat, met adresgegevens en dient plaats te vinden vóór 1 oktober van het lopende jaar.

De Digitale Vliegvisser 06

Hoe lang ben ik al lid?

Nieuwsgierig hoe lang je al lid bent bij ons? Doe dan de check!
Voer de laatste 8 cijfers van je VISpas in en laat je verrassen!
De database wordt 2 maal per jaar ververst. Bent u korter dan 6 maanden lid bij ons dan kan het zijn dat uw gegevens niet opgehaald worden. Laatste update: 19-01-2019

Agenda 2019

DATUMACTIVITEIT
23 JANBestuursvergadering
27 FEBBestuursvergadering
13 MRTBestuursvergadering
22 MRTJaarvergadering
1 MEIBestuursvergadering
26 JUNBestuursvergadering
14 AUGBestuursvergadering
25 SEPBestuursvergadering
6 NOVBestuursvergadering
18 DECBestuursvergadering
Wijzigingen voorbehouden

Word controleur!

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken en we tellen thans nog maar één controleur!
Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe cursussen, welke geheel gratis zijn ook nog!
Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen?
Meld je dan aan bij één van de bestuursleden!
Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is?
Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.

Deel je vangsten!

Maak nu gebruik van onze HVR Module 3.0 voor je Roer vangsten! Hiermee registreer je gemakkelijk en snel je vangsten en kunt deze altijd inzien.

Tot nu toe hebben mensen een account aangemaakt waarvan mensen al vangsten registreerden!


© 2014-2019 HSV DE RIETVOORN