Welkom
vissen in Midden-Limburg

Over ons

HSV De Rietvoorn Ool werd opgericht op 28 oktober 1926.
Wij zijn gevestigd in een dorpje, dat is ingeklemd tussen de Maasplassen en de Maas en is omgeven door goed en visrijk viswater.

De Maas als viswater is uniek in Nederland en is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. Er komen 41 vissoorten in deze statige stroom voor, waaronder: kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm.

Wij beheren de visstand in de Maas, Roer, Hambeek en de Maasplassen in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is, de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als zalm en zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken.

Wat doen wij verder?

 • » Verwerven van loop- en visrechten op wateren die voor de sportvisserij van belang zijn;
 • » Verwerven van kennis om visserijkundig beheer te kunnen voeren;
 • » Stimuleren van de hengelvangstregistratie;
 • » Herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren;
 • » Streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd;
 • » Bevorderen en instand houden van natuur- en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn;
 • » Behartigen van belangen van sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

Welke vergunningen verstrekken wij?

 • » Loop- en visrechten voor de Roer, stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer en Hambeek;
 • » Landelijke - en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn.

Wij zijn ...

 • » Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951;
 • » Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten;
 • » Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.
over ons

Agenda 2021

DATUMACTIVITEIT
15 oktoberJaarvergadering
wijzigingen voorbehouden
Agenda

Lever je oude lood in

Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 524.000 kilo lood per jaar.

Reden voor VBC Roerdal om in Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials zijn zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de hoeveelheid lood in de Roer terug te dringen.

Lood is een giftig zwaar metaal. In benzine en verf is lood al jaren verboden, jagers schieten met loodvrije hagel en de schutterijen gebruiken loodvangers. Verloren lood bij het vissen kan het water vergiftigen, of met de bagger mee aan land komen. Hier vormt het een gevaar voor bijvoorbeeld moestuinen.

De overheid heeft in 2018 een Green Deal overeenkomst gesloten, waarin is bepaald dat in 2021 loodgebruik door sportvissers met 30% dient te zijn afgenomen en in 2027 geen lood meer wordt gebruikt. Indien dit niet zal zijn gerealiseerd, volgt een wettelijk verbod op verkoop en gebruik van vislood.

De VBC Roerdal organiseert een inleveractie van vislood. U kunt gedurende het hele jaar vislood inleveren bij de hengelsportzaken Eurotackle - Raadhuisstraat 24 Roermond en JD Floats - Dorpsstraat 71A Melick. Bij inlevering van uw oude vislood ontvangt u gratis één loodvrij gewicht. Bij beide zaken zijn loodvrije gewichten te koop.

Doe mee en vis ook loodvrij in de Roer (en alle andere wateren)!

Kijk voor meer informatie op loodvrijvissen.

Word controleur

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken.
Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe gratis cursussen.

Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen? Stuur ons dan een bericht!

Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is? Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.

E10 webshop