Guten Abend!

De Rietvoorn Ool-Herten

Direct vissen?

Bestel de VISpas online!

Bestel
18
Powered By

over ons

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater....

Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen. Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm.

HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting op 28 oktober 1926 gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.

Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als zalm en zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken.
De Roer kan tot de in Nederland zeldzame vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

 • Het verwerven van loop- en visrechten op die wateren die voor de sportvisserij van belang zijn;
 • Het beheer van de visstand;
 • Het beheer van het viswater;
 • Het verwerven van kennis om een visserijkundig beheer te kunnen voeren;
 • Het stimuleren van de hengelvangstregistratie om meer aan de weet te komen over de visstand en de vissoorten;
 • De herintroductie van met name salmoniden in de stromende wateren o.a. door biotoopverbetering en het uitzetten van de oorspronkelijke vissoorten;
 • Het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de sportvisserij worden gewaarborgd;
 • Het bevorderen en instand houden van natuur en milieuwaarden die voor de visstand van belang zijn;
 • Het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden die de sportvisserij beoefenen.

Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

 • Loop- en visrechten voor de rivier de Roer;
 • Loop- en visrechten in de Stadswateren van de gemeente Roermond met inbegrip van de stedelijke Roer em Hambeek;
 • Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren met daarin opgenomen de viswateren die bij Sportvisserij Limburg in beheer zijn.

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951.
Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.

meer

dit doet een waterkrachtcentrale!

Als groen denkende burger waan je jezelf goed bezig wanneer je stroom afneemt van een energieleverancier die stroom opwekt middels waterkracht. Niets is minder waar!...

Bekijk onderstaande foto's van vissen welke aangetroffen zijn tijdens bemonsteringen in de Maas en de Roer.

Wil jij als sportvisser hier niet aan mee doen? Teken dan altijd een petitie aan tegen de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale en kies voor stroom van Eneco HollandseWind ® welke wordt opgewekt door 100% windkracht.

meer

Na 2 jaar loodvrij vissen in de Roer

In maart 2017 was de kick off van het project Loodvrij vissen in de Roer. Thijs Belgers van de Visstand Beheer Commissie en Jos Lobee van Modified Materials kijken terug op de afgelopen jaren.

lees het hele artikel op de Roercommissie pagina!

lever je oude lood in!

Iedere visser verliest wel eens een stuk lood, maar dit verlies kan hoog oplopen! Er zijn in Nederland 1 miljoen sportvissers en samen verliezen ze 524.000 kilo lood per jaar. Daarmee is de sportvisserij de grootste bron van lood in ons water....

Reden voor Visbeheer Commissie Roerdal om hier in Limburg iets aan te doen. In samenwerking met Waterschap Limburg en Modified Materials zijn zij een proef met loodvrij vissen gestart, om zo de hoeveelheid lood in de Limburgse Roer terug te dringen.

Lood is namelijk een giftig zwaar metaal. In benzine en verf is lood inmiddels al jaren verboden, jagers schieten met loodvrije hagel en de schutterijen gebruiken loodvangers. Verloren lood bij het vissen kan het water vergiftigen, of met de bagger mee aan land komen. Hier vormt het een gevaar voor bijvoorbeeld moestuinen. Lood is ook giftig voor u als visser, maar ook vooral jonge kinderen en (toekomstig) zwangeren zijn kwetsbaar.

De overheid heeft in 2018 een Green Deal overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat in 2021 loodgebruik door sportvissers met 30% dient te zijn afgenomen en in 2027 geen lood meer wordt gebruikt. Indien dit niet zal zijn gerealiseerd, volgt een wettelijk verbod op verkoop en gebruik van vislood.

De VBC Roerdal organiseert in 2019 een inleveractie van vislood. Dit kan tijdens de afhaaldagen van de vergunning voor 2019 bij uw vereniging. Tevens kunt u gedurende het hele jaar 2019 vislood inleveren bij de hengelsportzaken Euro Tackle - Raadhuisstraat 24 Roermond en JD Floats - Dorpsstraat 71A Melick. Bij inlevering van uw oude vislood ontvangt u gratis één loodvrij gewicht. Bij beide zaken zijn de onderstaande loodvrije gewichten te koop.

Doe mee en vis ook loodvrij in de Roer!

Kijk voor meer informatie op www.loodvrijvissen.nl, daar vindt u een filmpje over dit project onder de rubriek "nieuws". Wilt u meer weten over de gevolgen van vissen met lood? Zoek dan online eens naar de campagne "Let op Lood!" of zoek zelf op "lood en giftig".

meer

Agenda 2019

DATUMAKTIVITÄT
23. JANVorstandsversammlung
27. FEBVorstandsversammlung
13. MÄRVorstandsversammlung
22. MÄRJahresversammlung
1. MAIVorstandsversammlung
26. JUNVorstandsversammlung
14. AUGVorstandsversammlung
18. SEPVorstandsversammlung
21. SEPWorld Cleanup Day
6. NOVVorstandsversammlung
18. DEZVorstandsversammlung
Änderungen vorbehalten

word controleur!

Het aantal controleurs Sportvisserij is binnen onze vereniging de afgelopen jaren flink geslonken en we tellen thans nog maar één controleur! Sportvisserij Nederland start weer met nieuwe cursussen, welke geheel gratis zijn ook nog!

Voel jij er wat voor om onze vereniging te helpen het aantal controleurs weer op peil te brengen? Meld je dan aan bij één van de bestuursleden! Benieuwd naar de inhoud van deze functie, of weten wanneer een cursusdag bij jou in de buurt is? Check dan de pagina van Sportvisserij Nederland.

deel je vangsten!

Gebruik de HVR Module 3.0 voor je Roer vangsten! Hiermee registreer je gemakkelijk je vangsten en kunt deze altijd inzien.

wist je dat ...

30 mensen al een account hebben aangemaakt, waarvan 10 mensen al 85 vissen registreerden?

De laatst toegevoegde vangst is een kopvoorn van 21-25 cm. en werd gevangen in zone 2.