Over ons

"The only difference between an obstacle and an adventure, is your attitude!"

over ons

HSV De Rietvoorn te Ool is gevestigd in een dorpje dat inmiddels is ingeklemd tussen de Maasplassen en de rivier de Maas en is altijd omgeven geweest door goed en visrijk viswater.

Dat de rivier de Maas als viswater uniek in Nederland is, is mede te danken aan de kraamkamerfunctie van de aangrenzende Maasplassen. In geen enkel water komen zoveel verschillende vissoorten voor en visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er 41 vissoorten voorkomen in deze statige stroom, terwijl de verbeterde waterkwaliteit de visstand zeker ten goede is gekomen. Vissoorten waarvan men dacht dat ze uitgestorven waren, zijn terug van weggeweest, o.a. de kopvoorn, winde, barbeel, zeelt, sneep, zeeforel en zalm.

HSV De Rietvoorn geniet al sinds de oprichting op 28 oktober 1926 gastvrijheid in Café Kanters, het domein van de recreatie- en wintervissers.

Naast het beheer van de visstand in de rivier de Maas houden wij ons bezig met het beheer van de visstand in de rivier de Roer, Hambeek en de grindgaten in de omgeving van Ool-Herten. Ons streven is: de Roer weer passeerbaar te maken voor riviertrekvissen als zalm en zeeforel, zodat deze weer hun oorspronkelijke paai- en opgroeigebieden kunnen bereiken.
De Roer kan tot de in Nederland zeldzame vlagzalmzone worden gerekend.

Als hengelsportvereniging houden wij ons bezig met:

Sportvissers die gebruik maken van onze viswateren dienen er rekening mee te houden dat zij gecontroleerd kunnen worden door onze verenigingscontroleur M. Belgers, die in overleg met politie deze controle zal gaan uitvoeren. De leden en gastleden worden verzocht aan deze controle alle medewerking te verlenen om op deze wijze de zwartvisserij terug te dringen.

HSV de Rietvoorn verstrekt de volgende vergunningen:

Opgericht 28 oktober 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 november 1951.
Onderscheiden met de Zilveren Erepenning gemeente Herten.
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.