VBC Roerdal

"The only difference between an obstacle and an adventure, is your attitude!"

Annulering jaarvergadering
03 april 2020

Vanwege het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM wordt onze jaarvergadering per direct geannuleerd en verplaats naar het najaar.
Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

vbc roerdal

De VBC Roerdal, voluit Stichting Visstand Beheer Commissie Roerdal, is een samenwerkingsverband tussen de vier verenigingen met visrechten op de Roer: HSV de Rietvoorn Vlodrop, HSV St. Petrus Herkenbosch, HSV Posterholt-St. Odiliënberg en HSV de Rietvoorn Ool-Herten.

Van iedere vereniging zijn twee leden afgevaardigd in de VBC Roerdal. Het doel is het visserijkundige beheer van de Nederlandse Roer van Vlodrop tot Roermond.

Het zalmproject

Sinds 1996 werkt de VBC Roerdal intensief samen met de Duitse beheerders van de Roer, die samen met onder anderen de Duitse overheid (o.a. biologen), Wasserverband Eifelrur en Kreis afgevaardigden de Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ARGE) vormen. Het doel van deze Arge is om in 2020 weer zalm en zeeforel te hebben geherintroduceerd in de Rur/Roer en op termijn te komen tot een zichzelf in stand houdende populatie. Hiervoor is al jarenlang veel geld en inspanning geïnvesteerd en is tevens in die jaren reeds zeer veel kennis opgebouwd. Vanuit eigen kweek met bevruchte zalmeitjes worden jaarlijks zo'n 100.000 kleine zalmen uitgezet in de zijbeken van de Roer. Momenteel wordt voor de Roer gebruik gemaakt van zalmeitjes van zalmen uit de Franse Allier, aangezien deze de meeste genetische overeenkomsten lijken te hebben met de oorspronkelijke Maasstam. Volwassen terugkeerders, die door het jaar in de vispasage bij de ECI wkc worden gevangen, worden naar de Belgische kwekerij in Erezée vervoerd en worden in het najaar afgestreken. De helft van de bevruchte eitjes gaat eveneens naar de eigen kwekerij bij Obermaubach in de Duitse Eifel. Vrijwel alle terugkeerders zijn van de Loire-Allier stam.

Aldus wordt getracht weer een eigen Roerstam van zalm op te bouwen.

Vistrap en de ECI-Centrale

Dit project werd in het jaar 2000 plotseling bedreigd door het voornemen van NUON/Nederstroom om de oude ECI waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond te restaureren en weer in gebruik te nemen. Een vistrap en visgeleiding was in deze plannen niet opgenomen, terwijl de in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegde vistrap tussen de Roer en de Hambeek nooit goed zou kunnen functioneren aangezien de hoofdstroom van de Roer via de waterkrachtcentrale zou blijven lopen. Mede op aandringen van de VBC Roerdal is toen een commissie gevormd om de belangen van het ecosysteem Roer en hieronder dus ook de visstand te bewaken.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in 2007 de gerenoveerde vispassage tussen de Roer en de Hambeek operationeel was en in het voorjaar van 2008 de vistrap en visgeleiding om de ECI centrale. Hiermee was het zalmproject gered en kon verder worden gewerkt aan de herintroductie.

Monitoring

Beide vistrappen zijn voorzien van vangkooien voor op- en aftrekkende vissen. Hiermee is van 2008 tot en met 2014 door het Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met vrijwilligers vanuit de sportvisserij/VBC Roerdal de effectiviteit van de genomen maatregelen onderzocht: trekt er vis van de Maas naar de Roer en omgekeerd en in welke hoeveelheden van welke soorten, etc. De mechanische visgeleiding (Feinrechen met openingen van 10 mm), levert geen schade door de turbines meer op.

Vanaf 2015 wordt de monitoring van de vispassages voortgezet door de 13 vrijwilligers van de VBC Roerdal om meer kennis van de trektijden te krijgen en ook om te zien of er zalmen en zeeforellen weer terug keren naar de Roer. Er zal door samenwerking tussen de VBC Roerdal, de Duitse Arge 2020 en het Belgische Saumon 2000 in de komende jaren verder gemonitord gaan worden. Zowel tijdens de trektijden door de jonge zalmen, smolts genaamd, van de Roer naar zee in het voorjaar als ook de trektijden van naar de paaiplaatsen in de Roer terugkerende volwassen vissen vanaf het voorjaar tot december.

Colofon

Hans Oyen, onafhankelijk voorzitter
Thijs Belgers, secretaris VBC Roerdal en lid van Arge 2020
Heinz-Josef Jochims, lid Arge 2020
Rob Gubbels, ecoloog Waterschap Roer en Overmaas