Zalmproject 2018-2019

"The only difference between an obstacle and an adventure, is your attitude!"

Annulering jaarvergadering
03 april 2020

Vanwege het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM wordt onze jaarvergadering per direct geannuleerd en verplaats naar het najaar.
Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

zalmproject 2018-2019

Het warme en droge jaar van 2018 heeft ook het zalmproject voor de Roer parten gespeeld. In het voorjaar van 2018 zijn slechts drie volwassen zalmen, waarvan twee vrouwtjes, gevangen in de ECI vispassage te Roermond.

Deze zijn naar de Belgische zalmkwekerij in Érezée gebracht en zijn in november afgestreken. Dit heeft 14.445 zalmeitjes opgeleverd, die samen met de 103.100 eitjes, aangekocht van de Franse kwekerij in Chanteuges, voor de helft zijn uitgebroed in de eigen kleine kwekerij en de andere helft in kwekerij Mohnen. Dit om het risico van calamiteiten in de kwekerij te verminderen.

De opkweek van de jonge visjes is prima verlopen met weinig uitval en vanaf eind mei zijn 109.513 jonge zalmpjes uitgezet. Allereerst in de hoofdstroom van de Duitse Roer bij Düren. Tevens zijn in enkele geschikte Duitse zijbeken van de Roer uitzettingen gedaan. Dit zijn de Kall, Wehebacht, Vicht en de Duits-Nederlandse grensbeek de Roode Beek bij Vlodrop.

Dat er meer zalmen de Maas zijn binnen getrokken, bewijst wel de vangst van maar liefst 31 grote zalmen bij de stuw van Lith in de afgelopen wintermaanden december en januari. Deze zijn voorzien van een zender en kunnen dus op hun trekweg worden gevolgd. Tot nu toe is van deze groep nog geen enkele zalm terug gevangen. Rijkswaterstaat voert dit onderzoek bij Lith al een aantal jaren uit. Het aantal bij de ECI en in België terug gevangen gezenderde zalmen in die jaren valt tegen en onderzoek van de verkregen data zal moeten uitwijzen waar al deze zalmen gebleven zijn en wat en waar de knelpunten zijn. Ook in het voorjaar van 2019 is in de ECI vispassage nog geen enkele zalm gevangen. Het openen van de Kier in de Haringvlietdam heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat van meer vangsten opgeleverd.

Thijs Belgers

foto's: Bram Houben