Bestuur

97
jaar
3
maanden
30
dagen

voor vissen, natuur & water

Het bestuur als spil van de vereniging

Wat zou een vereniging zijn zonder bestuur? Precies, geen vereniging!

Dagelijks zetten Mustafa, Har, Bob & Corrie zich in, zodat jij onbezorgd kunt vissen.
En het draait niet alleen om vergunningen, ook afspraken en overeenkomsten onderhouden met diverse partijen is van belang.

Benieuwd wat er zich achter de schermen van jouw lidmaatschap afspeelt? Woon dan eens een bestuursvergadering bij. We zoeken overigens nog mensen voor in ons bestuur!
Maar eerst stellen wij ons graag voor ...

Vacature

voorzitter

Interesse in de functie van voorzitter of ken je iemand die interesse heeft? Stuur ons een berichtje!

Corrie Bogman

secretaris

Als onderdeel van het dagelijkse bestuur houd ik me bezig met algemene zaken en zorg dat alles gesmeerd blijft lopen. Vergaderingen bereid ik voor en onderhoud contact met externe partijen. Voor algemene vragen of klachten kunt u bij mij terecht.

Mustafa Becirovic

penningmeester

Ik houd me bezig met de financiën van de vereniging. Tot mijn taken behoren o.a. het samenstellen van de jaarrekening en het beheer van de kas. Ik werk nauw samen met de ledenadministrateur. Voor vragen over betalingen aan onze vereniging kunt u bij mij terecht.

Har Bellemakers

ledenadministrateur

Ik beheer het ledenbestand en de vergunningenuitgifte. Ik verzorg o.a. adreswijzigingen en andere mutaties. Voor vragen over uw aanmelding, vergunningen en/of VISpas kunt u bij mij terecht.

Bob Wever

bestuurslid

Ik ondersteun het bestuur en help waar nodig is. Ik houd me graag bezig met de visstand in het algemeen en de controle op de Sportvisserij. Tevens ben ik vertegenwoordiger in de VBC Roerdal voor onze vereniging.