Bestuur

Harold Linssen

voorzitter

Samen met de secretaris heb ik de dagelijkse leiding over het bestuur.
Ik vertegenwoordig de vereniging, ben aanspreekpunt voor instanties en leid de jaarvergaderingen. Voor specifieke vragen en klachten over de vereniging of het bestuur kunt u bij mij terecht.

Michaël Thönnissen

secretaris & webmaster

Samen met de voorzitter heb ik de dagelijkse leiding over het bestuur.
Tijdens vergaderingen verzorg ik de notulen en bereid ik de agenda voor.
Als webmaster beheer en ontwikkel ik de website voor de vereniging.
Voor algemene vragen kunt u bij mij terecht.

Har Bellemakers

ledenadministratie

Ik beheer het ledenbestand en de vergunningenuitgifte. Ik verzorg o.a. adreswijzigingen, uitgifte van voorlopige VISpassen en voer mutaties door. Voor de status van uw aanmelding, de vergunningen en/of VISpas kunt u bij mij terecht.

Mustafa Becirovic

penningmeester

Ik houd me bezig met de financiën van de vereniging. Tot mijn taken behoren o.a. het samenstellen van de jaarrekening en het beheer van de kas. Ik werk nauw samen met de ledenadministratie.
Voor vragen over je betaling aan onze vereniging kunt u bij mij terecht.

Bob Wever

bestuurslid


© 2014-2018 HSV DE RIETVOORN