Privacyverklaring

97
jaar
3
maanden
30
dagen

voor vissen, natuur & water

Algemene Verordening Gegevensbescherming

HSV De Rietvoorn Ool-Herten is gevestigd te Herten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175169.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Rietvoorn Ool-Herten verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

1.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

1.3 HSV De Rietvoorn Ool-Herten kan deze gegevens gebruiken om:

2. Informatie, wijziging & bezwaar

U kunt contact opnemen met HSV De Rietvoorn Ool-Herten per e-mail voor:

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 HSV De Rietvoorn Ool-Herten kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

4.2 HSV De Rietvoorn Ool-Herten verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Rietvoorn Ool-Herten daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Herten, 1 mei 2018