Roercommissie

De Rietvoorn Ool-Herten

Direct vissen?

Bestel de VISpas online!

Bestel
12

De VBC Roerdal, kennis en beheer.

Terwijl u aan de oevers van de Roer aan het vissen bent, denkt u misschien niet aan al het werk wat verricht wordt door de VBC Roerdal om de visstand te monitoren en te beheren. Graag vertellen wij u meer wat "achter de schermen" gebeurt.

vbc roerdal

De VBC Roerdal, voluit Stichting Visstand Beheer Commissie Roerdal, is een samenwerkingsverband tussen de vier verenigingen met visrechten op de Roer: HSV de Rietvoorn Vlodrop, HSV St. Petrus Herkenbosch, HSV Posterholt-St. Odiliënberg en HSV de Rietvoorn Ool-Herten.

Van iedere vereniging zijn twee leden afgevaardigd in de VBC Roerdal. Het doel is het visserijkundige beheer van de Nederlandse Roer van Vlodrop tot Roermond....

Het zalmproject

Sinds 1996 werkt de VBC Roerdal intensief samen met de Duitse beheerders van de Roer, die samen met onder anderen de Duitse overheid (o.a. biologen), Wasserverband Eifelrur en Kreis afgevaardigden de Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ARGE) vormen. Het doel van deze Arge is om in 2020 weer zalm en zeeforel te hebben geherintroduceerd in de Rur/Roer en op termijn te komen tot een zichzelf in stand houdende populatie. Hiervoor is al jarenlang veel geld en inspanning geïnvesteerd en is tevens in die jaren reeds zeer veel kennis opgebouwd. Vanuit eigen kweek met bevruchte zalmeitjes worden jaarlijks zo'n 100.000 kleine zalmen uitgezet in de zijbeken van de Roer. Momenteel wordt voor de Roer gebruik gemaakt van zalmeitjes van zalmen uit de Franse Allier, aangezien deze de meeste genetische overeenkomsten lijken te hebben met de oorspronkelijke Maasstam. Volwassen terugkeerders, die door het jaar in de vispasage bij de ECI wkc worden gevangen, worden naar de Belgische kwekerij in Erezée vervoerd en worden in het najaar afgestreken. De helft van de bevruchte eitjes gaat eveneens naar de eigen kwekerij bij Obermaubach in de Duitse Eifel. Vrijwel alle terugkeerders zijn van de Loire-Allier stam.

Aldus wordt getracht weer een eigen Roerstam van zalm op te bouwen.

Vistrap en de ECI-Centrale

Dit project werd in het jaar 2000 plotseling bedreigd door het voornemen van NUON/Nederstroom om de oude ECI waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond te restaureren en weer in gebruik te nemen. Een vistrap en visgeleiding was in deze plannen niet opgenomen, terwijl de in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangelegde vistrap tussen de Roer en de Hambeek nooit goed zou kunnen functioneren aangezien de hoofdstroom van de Roer via de waterkrachtcentrale zou blijven lopen. Mede op aandringen van de VBC Roerdal is toen een commissie gevormd om de belangen van het ecosysteem Roer en hieronder dus ook de visstand te bewaken.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in 2007 de gerenoveerde vispassage tussen de Roer en de Hambeek operationeel was en in het voorjaar van 2008 de vistrap en visgeleiding om de ECI centrale. Hiermee was het zalmproject gered en kon verder worden gewerkt aan de herintroductie.

Monitoring

Beide vistrappen zijn voorzien van vangkooien voor op- en aftrekkende vissen. Hiermee is van 2008 tot en met 2014 door het Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met vrijwilligers vanuit de sportvisserij/VBC Roerdal de effectiviteit van de genomen maatregelen onderzocht: trekt er vis van de Maas naar de Roer en omgekeerd en in welke hoeveelheden van welke soorten, etc. De mechanische visgeleiding (Feinrechen met openingen van 10 mm), levert geen schade door de turbines meer op.

Vanaf 2015 wordt de monitoring van de vispassages voortgezet door de 13 vrijwilligers van de VBC Roerdal om meer kennis van de trektijden te krijgen en ook om te zien of er zalmen en zeeforellen weer terug keren naar de Roer. Er zal door samenwerking tussen de VBC Roerdal, de Duitse Arge 2020 en het Belgische Saumon 2000 in de komende jaren verder gemonitord gaan worden. Zowel tijdens de trektijden door de jonge zalmen, smolts genaamd, van de Roer naar zee in het voorjaar als ook de trektijden van naar de paaiplaatsen in de Roer terugkerende volwassen vissen vanaf het voorjaar tot december.

Colofon

Hans Oyen, onafhankelijk voorzitter
Thijs Belgers, secretaris VBC Roerdal en lid van Arge 2020
Heinz-Josef Jochims, lid Arge 2020
Rob Gubbels, ecoloog Waterschap Roer en Overmaas

meer

Vissen in de Roer

Voor het vissen in de Roer heeft u een Roervergunning nodig.

Voor leden, aangesloten bij de vier deelnemende verenigingen, is een jaarvergunning verkrijgbaar bij de vereniging voor € 4,50 (excl. € 2,00 eenmalige porto-/administratiekosten bij HSV De Rietvoorn Ool-Herten).

Voor niet-leden zijn dagvergunningen à € 5,00 en weekvergunningen à € 10,00 verkrijgbaar bij:

Bespaar direct tot 35% op uw Roervergunning door een jaarvergunning aan te vragen! Lees meer op onze Roervergunning-pagina.

Registreer uw vangsten!

Sinds jaar en dag monitort VBC Roerdal de visstand in de Roer bij de vispassage bij de ECI in Roermond. Ook uw vangstgegevens zijn meer dan welkom om ons te helpen daarbij. Registreer vandaag nog en u dingt automatisch mee naar de verloting van een waardecheque ter waarde van € 50,00! Althans, als u aan het einde van het jaar uw gegevens mailt of stuurt naar het secretariaat van VBC Roerdal. Natuurlijk mag u dit naar eigen wens aanpassen, indien u bijvoorbeeld gewichten e.d. wilt vermelden. Door uw vangsten te registreren, krijgt u zelf ook een goed beeld van de visstand.

Voor uw vangstenregistratie kunt u gebruik maken van het papieren formulier wat u HIER kunt downloaden of digitaal via onze HVR Module 3.0.

Wij danken u hartelijk voor de genomen moeite!

Postadres secretariaat: Bondersweg 2, 6063 NC VLODROP

nieuwe zalmeitjes

Onlangs is weer een nieuwe partij van maar liefst 106.000 bevruchte zalmeitjes gearriveerd bij de zalmkwekerij van de Roer in Obermaubach, Duitsland....

Deze eitjes zijn afkomstig van de Franse zalmkwekerij in Chanteuges, waar jaarlijks zóveel zalmen worden afgestreken dat ook eitjes voor buitenlandse rivieren beschikbaar zijn. Omdat de herintroductiegroep van de zalm in de Roer niet beschikt over de mogelijkheid om de in de loop van het jaar gevangen paairijpe zalmen bij de ECI waterkrachtcentrale in de Roer in Roermond op te slaan, is een samenwerking aangegaan met de Franse kwekerij en de Belgische kwekerij in Erezée bij Luik.

De bij de ECI wkc in Roermond gevangen zalmen worden hierbij naar België vervoerd om daar in opslag te worden gehouden tot deze in het najaar kunnen worden afgestreken. Ook van de Belgische kwekerij worden eitjes verkregen en wel de helft van de productie van de Roermondse zalmen. De overige eitjes zijn bestemd voor uitzettingen in de Belgische zijbeken van de Maas. Nadat de eitjes zijn uitgebroed in de kwekerij te Obermaubach worden deze als broedjes van 3-4 cm lang uitgezet in het stroomgebied van de Roer in Duitsland, maar ook in de Roode Beek bij Vlodrop

Na een of twee jaren trekken deze stroomafwaarts naar zee. Onderzoek heeft uitgewezen dat de resultaten van deze uitzettingen bijzonder goed zijn. In 2016 zijn ruim 8000 jonge zalmen als zogenaamde smolt de Roer af komen zakken op weg naar de Noordzee om vandaar richting Faröereilanden te zwemmen, daar op te groeien en enkele jaren later weer de omgekeerde weg naar de Roer te kiezen om te paaien. Helaas keren tot nu toe nog te weinig volwassen zalmen terug in de Roer. Op de heen- en terugweg moeten vele hindernissen worden omzeild. Predatie door roofvissen en aalscholvers, waterkrachtcentrales, stropers en vooral de Haringvlietdam zijn de belangrijkste.

Wanneer in 2018, zoals beloofd door de overheid, de Haringvlietdam weer beter passeerbaar wordt door uitvoering van het Kierbesluit, zal een belangrijke hindernis zijn verdwenen en zullen naar men hoopt de aantallen terug kerende zalmen in de Maas toenemen. Op de foto een kweekbekken met bevruchte eitjes in de kwekerij bij Obermaubach na aankomst uit Frankrijk.

Samenwerking met het Droomfonds Haringvliet

Omdat de zalm evenals de steur een van de doelsoorten is van de herintroductie van verdwenen trekvissen in de Nederlandse rivieren, is besloten om ook het zalmproject van de Roer mee te laten liften met de uitvoering van het Droomfondsproject Haringvliet. Hierbij openen zich nieuwe financiële en publicitaire mogelijkheden en zullen de vrijwilligers van de ECI monitoring onder andere gecompenseerd kunnen worden voor door hun gemaakte reiskosten en voor de aanschaf of reparaties van de vangmiddelen. Doordat veel belangstelling bestaat voor rondleidingen en demonstratie van de ECI monitoring wordt tevens gedacht aan het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen zoals posters en leaflets.

Vlodrop, februari 2017

meer